Política de Privacidade e Protección de Datos

Información adicional e detallada sobre o uso dos seus datos persoais

¿Quén é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Razón social: Códigolens S.L.

CIF: B94066586

Domicilio: Rúa Pintor Laxeiro, 5, 36500 Lalín, Pontevedra

Teléfono: +34 986783599

Correo electrónico: info@codigolens.com

Nome do dominio: codigolens.com

Responsable de Seguridade ou Delegado de Protección de Datos no seu caso: Códigolens S.L.

Con qué finalidade tratamos os seus datos personáis?

Tratamos os datos persoais que nos proporcionas cos seguintes fins:

  1. Cumprir o deber de información e obter os consentimentos esixidos pola nova normativa europea para a protección de datos de carácter persoal.
  2. Envío de comunicacións comerciais dos nosos produtos ou servizos, a non ser que vostede exprese a súa vontade por calquera medio. En calquera caso, a autorización para procesar os seus datos con este propósito é voluntaria e a súa negativa só daría como resultado que non recibirías ofertas comerciais para os nosos produtos ou servizos.

¿Qué datos tratamos?

No marco da prestación de servizos ofrecidos pola entidade e condicionados aos fins acordados por vostede, a nosa entidade só procesará os datos estritamente necesarios para a correcta xestión da relación contractual e / ou prestación de servizos, e será exclusivamente os que nos proporcionaches.

¿Durante canto tempo trataremos os seus datos?

Os datos persoais que nos facilite conservaranse sempre que se manteña a relación contractual / comercial actual ou durante un período de catro anos desde a última relación comercial seguindo a normativa con fins fiscais. Non obstante, a nosa entidade continuará a manter a súa información para o envío de comunicacións comerciais que consideramos de interese, sempre que o interesado non o solicite. Sempre podes exercer os dereitos recoñecidos pola normativa vixente contactando a través da ruta que máis lle resulte cómodo.

¿Cál é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato de servizo necesario para realizar a operación empresarial ou esta lexitimación outórgalle o seu consentimento expreso como propio e principal interesado.

¿A qué destinatarios se lle comunicarán os seus datos?

Os seus datos non serán comunicados a ningún terceiro, agás as obrigas legais vixentes. En calquera caso que cambie esta posibilidade, será informado debidamente solicitando o seu consentimento para dita transferencia. Informámoslle de que tampouco se farán transferencias internacionais. Infórmase ao usuario de que, para a correcta prestación de servizos (ver, aloxamento web, soporte, mercadotecnia por correo electrónico, etc.), diferentes provedores de servizos contratados pola nosa entidade (procesadores) poderían ter acceso á información persoal necesaria para exercer as súas funcións. Estes servizos ofrecidos por terceiros son necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade e, en todo momento, o tratamento dos datos que realizan réxese por un contrato que vincula ao xerente con respecto á nosa entidade. En ningún caso empregarán a información con outros fins e tratarán de acordo coas directrices estipuladas pola nosa entidade, de acordo coa súa política de privacidade e a normativa vixente en materia de protección de datos. A nosa entidade, no seu compromiso coa privacidade e a protección de datos do Usuario, só elixirá prestadores de servizos que ofrezan as garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas adecuadas, de xeito que o tratamento cumpra coa lexislación aplicable en materia de protección de datos e garantir a protección dos dereitos do Usuario.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

  • Calquera ten dereito a obter confirmación de se estamos tratando datos persoais que os afecten ou non. Neste sentido, ten dereito a solicitar:
  • Acceso.- O interesado terá dereito a obter do controlador a confirmación de se se están a procesar ou non os datos sobre el, así como información detallada sobre certos aspectos do tratamento que se está a realizar.
  • Rectificación.- O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle afecten ou a completar os que fosen incompletos.
  • Supresión.- O interesado terá dereito a solicitar a eliminación dos seus datos persoais, en todo caso a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.
  • Limitación do seu tratamento.- O interesado terá dereito a solicitar a limitación no tratamento dos seus datos persoais.
  • Oposición ao tratamento.- En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados ​​poderán oporse ao tratamento dos seus datos. A entidade deixará de procesar os datos, salvo por motivos lexítimos e convincentes, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.
  • Dereito á portabilidade dos seus datos.- É dicir, terá dereito a recibir os datos persoais que lle afectan, que lle facilitou a un controlador de datos, nun formato estruturado, de uso común e de lectura automática, e a transmitilos a outro controlador de datos. . Pode exercitar os dereitos mencionados, poñéndose en contacto co responsable. Para iso, pode empregar a información de contacto que se ofrece ao comezo deste documento. Se desexa obter información adicional sobre o exercicio dos seus dereitos, tamén pode poñerse en contacto coa Axencia Española de Protección de Datos. Tamén informámoslle de que, se o considera oportuno, ten dereito a retirar, en calquera momento, o consentimento concedido para calquera propósito específico, sen afectar á legalidade do tratamento, en función do consentimento previo á súa retirada. Se entende que os seus dereitos non foron abordados adecuadamente, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. www.agpd.es.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies. Política de cookies